čtvrtek 12. listopadu 2020

OD STŘEDY 18.11.2020 SE OPĚT POTKÁME VE ŠKOLE

Provoz speciálních škol —

Je povolena osobní přítomnost:

• žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona

TZN. ŽE ŽÁCI OD STŘEDY 18.11.2020 SE VRACÍ DO ŠKOLY!!! ROZVRH SE NEMĚNÍ!!!

Poprosím rodiče o vypracování pracovních listů i zakroužkovaných stránek v pracovním šešitě matematiky a v písankách 1 i 2.

pátek 6. listopadu 2020

POCHVALA


MOC CHVÁLÍM VŠECHNY RODIČE, BABIČKY, DĚDĚČKY A DĚTI, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ A KOMUNIKUJÍ, CHODÍ SI PRO ÚKOLY A ODEVZDÁVÁJÍ JE.

ŽÁKY CHVÁLÍM ZA SNAHU, ZA VYPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ A ZA AKTIVNÍ ČINNOSTI, KTERÉ PLNÍ I MIMO ZADÁNÍ!!!

                                                        :-) PŘEJI HEZKÝ VÍKEND :-)

 

 

3. TŘÍDA Úkoly na týden od 9.11.2020 do 13.11.2020


3. TŘÍDA

ČTENÍ - číst každý den alespoň kousek v čítance nebo ve vlastní knížce, pokračujte s čtením do strany 20

PSANÍ - pokračuj v procvičování písmene E v pracovním listu a zároveň procvičuj písmeno U. Doma                       si procvičuj na papír či do sešitu již písmena, která umíš.

MATEMATIKA - pořád procvičuj počítání do 20. V pracovním listu najdeš různé úkoly na procvičení  desítkové i dvacítkové soustavy. 

PRVOUKA - v pracovním listu pojmenuj všechno ovoce i zeleninu a vybarvi.

 

 

čtvrtek 5. listopadu 2020

2. TŘÍDA Úkoly na týden od 9.11.2020 do 13.11.2020

2. TŘÍDA

ČTENÍ - pokračovat se čtením písmene P (str. 10-17), můžete začít číst písmeno N                                 

PSANÍ - v pracovním listu procvičuj písmeno P, začni s písmenem N a opakuj si písmeno I a A

                Před psaním si rozcvič ruku, písmena si několikrát zkus obtáhnout a pak začni psát sám.

MATEMATIKA - v pracovním listu najdeš procvičování číslic do 7 hravou formou a výpočty do 6

PRVOUKA - na zadní straně pracovních listu máš zadání. Tvým úkolem je nakreslit obličej a popsat jeho jednotlivé části (oči, uši, nos apod.)

úterý 3. listopadu 2020

Úkoly na týden od 2.11.2020 do 6.11.2020


3. TŘÍDA

ČTENÍ – Opakování všech probraných písmen. Žáci musí každý den číst!!! V čítance můžou pokračovat na str. 18 a 19, ti, co byli ve škole a četli do str. 17. Ostatní pokračují tam, kde skončili naposledy a čtou do str. 19!

PSANÍ – procvičovat zakroužkované stránky (zakroužkované tužkou) v písance 1 do strany 3/11 a v písance 2 do str. 3/29. Na papír procvičovat velké psací E.

MATEMATIKA – číselná osa do 20, procvičovat s dětmi sčítání i odčítání, porovnávání větší menší, rozklad apod. V pracovním sešitě postupně doplnit vše do str. 11

PRVOUKA – základní druhy ovoce a zeleniny: nauč se alespoň 5 druhů zeleniny a 5 druhů ovoce, které najdeme na našich zahrádkách.

Úkoly na týden od 2.11.2020 do 6.11.2020

2. TŘÍDA

ČTENÍ – Procvičovat čtení každý den! V čítance od strany 10 do strany 17 (písmeno p)

PSANÍ – Důležité je, aby děti pořád procvičovaly ruku! Postupně si doplňovat v písance 1 i 2, vše co je tužkou zakroužkované (zakroužkované jsou stránky dole). Kdykoliv si děti mohou cokoliv z toho, co umí, procvičovat na papír a ten odevzdat společně s vyplněnými úkoly.

MATEMATIKA – žáci počítají do 6, procvičovat sčítání, odečítání, větší menší, rozklad apod. V učebnici si žáci postupně doplňují a tím procvičují vše od začátku až do strany 9.

PRVOUKA – otužování a pohyb: žáci nezapomínají na pravidelný pohyb i přes to, že tělesná výchova se nekoná. Proto doporučuji ranní rozcvičku před děláním úkolů, aby se prokrvily dětem mozky a večerní otužování studenou vodou, aby žáci posilovali imunitu a dobře se jim psalo

Dobrý den milí rodiče a žáci, od pondělí 2. 11. 2020 probíhá distanční výuka i ve třídách zřízených podle §16 odst. 9. Připomínám, že tato výuka je povinná, tzn., že žáci jsou povinní zpracovat úkoly zadané učitelem. Tyto úkoly budou zadávány formou informační na webových stránkách školy (tomto blogu) nebo tak, že si pro úkoly přijdete přímo do školy. Na začátku týdne se zadávají úkoly na celý týden a nejpozději v pátek je povinnost úkoly odevzdat opět do školy nebo na blog.

OD STŘEDY 18.11.2020 SE OPĚT POTKÁME VE ŠKOLE

Provoz speciálních škol — Je povolena osobní přítomnost: • žáků základních škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona TZN. Ž...