pondělí 15. června 2020

Úkoly na týden 15. 6. 2020 - 21. 6. 2020

1. ročník

Český jazyk

Pracovní listy si přečtěte a vypracujte. Všechna písmena, která jsme se měli naučit v 1. třídě už známe, jistě to pro vás bude hračka.

Matematika:

To pro vás také bude hračka, pracovní listy jsou opakovací a kdo je zvládne, může si oddechnout, 
1. třída je za námí. 😂💗2. ročník

Český jazyk:

Dnešní pracovní listy jsou už jen opakující. Ten, kdo poctivě plnil úkoly je jistě zvládne vypracovat. Pokud budete potřebovat maličkou pomoc od rodičů, vůbec to nevadí, i tak jste moc šikovní.


Matematika:

I v matematice již pouze opakujeme probrané učivo, takže s chutí do toho a máte hotovo!!!

neděle 7. června 2020

Úkoly na týden od 8. 6. 2020 do 14. 6 2020

1. ročník


Český jazyk:

Čtení:
·        Před samotným čtením z učebnice opakujte probraná písmena, slabiky, slova.
·        V učebnici budeme pokračovat čtením strany 90 až 92. Budeme číst nové texty s písmenem Jj, naučíme se číst spojení u jámy, opět vysvětlíme, že se jedná vlastně o dvě slova, která se píší zvlášť, ale čtou se dohromady.

 Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Budeme cvičit opis slabik a slov. Pomozte dětem vždy přečíst slabiku nebo slovo, kterou mají napsat.
·        Dnes přikládám pracovní list na procvičení probraných písmen, budeme tvořit dvojice velkých a malých tiskacích písmen.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik formou diktátu.
Matematika:

·        Opakujte počítání od 1 do 5, ukazujte počet na prstech, počítejte doma  
na jednotlivých předmětech. Procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 5. Pomáhat si můžete prsty nebo pastelkami, kamínky, korálky.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Procvičujeme sčítání, odčítání v oboru do 5.

2. ročník

Český jazyk:

Čtení:     
·        Opakujte probraná písmena.
·        Číst budeme slova a věty přímo z pracovních listů.
 Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Procvičíme si psaní již probraných písmen a přepíšeme několik vět. Pomozte dětem vždy přečíst písmeno, slabiku nebo slovo, které mají napsat.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik jednoduchých slabik, slov formou diktátu.
Na diktát použijte slabiky a slova, která jsme už na pracovních listech psali.


Matematika:

·        Opakujte počítání od 0 do 10 a zpět, ukazujte počet na prstech, počítejte doma na jednotlivých předmětech.  Procvičujte sčítání a odčítání v oboru
 do 10.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. 

neděle 31. května 2020

Úkoly na týden 1. 6. - 7. 6. 2020

1.ročník

Český jazyk:

Čtení:
·        Před samotným čtením z učebnice opakujte probraná písmena, slabiky, slova.
·        V učebnici budeme pokračovat čtením strany 87 až 89. Zopakujeme si nové písmenko J j, naučíme se jej číst ve slabikách a nových slovech. Budeme číst nové slabiky jo, ju, je, jí, já, slova jí, myje, jíme, jíte.

  Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Zopakujeme psaní nového písmene j, opíšeme a přepíšeme slabiky ji, jí, ju, jo, ja, je. Pomozte dětem vždy přečíst písmeno nebo slabiku, kterou mají napsat.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik formou diktátu.


Matematika:
·        Opakujte počítání od 1 do 5, ukazujte počet na prstech, počítejte doma  
 na jednotlivých předmětech. Procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 5. Pomáhat si můžete prsty nebo pastelkami, kamínky, korálky.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Procvičujeme psaní číslic 1 – 5, počítání prvků, číselnou řadu 1 -  5, sčítání, odčítání v oboru do 5.2. ročník

Český jazyk:

Čtení:
·        Před samotným čtením z učebnice vždy opakujte probraná písmena, vyberte probraná slova ze slabikáře.
·        V učebnici budeme pokračovat čtením na straně 114. Budeme procvičovat i čtení psaného textu, které bude přece jenom trochu obtížnější. Zatím čtěte na stranách 116 – 118.  Nezapomínejte číst každý den! Opakujte čtení slov na již přečtených stránkách.
Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Procvičíme si psaní již probraných písmen a přepíšeme několik vět. Pomozte dětem vždy přečíst písmeno, slabiku nebo slovo, které mají napsat.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik jednoduchých slabik, slov formou diktátu.
Na diktát použijte slabiky a slova, která jsme už na pracovních listech psali.

Matematika:
·        Opakujte počítání od 0 do 10 a zpět, ukazujte počet na prstech, počítejte doma na jednotlivých předmětech.  Procvičujte sčítání a odčítání v oboru
 do 10.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy.

neděle 24. května 2020Úkoly na týden 25. 5. 2020 – 31. 5. 2020

1. ročník

Český jazyk:
Čtení:
·        Před samotným čtením z učebnice opakujte probraná písmena, slabiky, slova.
·        V učebnici budeme pokračovat čtením strany 84 až 86. Seznámíme se s novým písmenkem J j, naučíme se jej číst ve slabikách a nových slovech. Nejprve se zaměříme na slabiku Je, je, která je zároveň i slovem, naučíme se číst také slovo moje, Moje.
 Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Nacvičíme si psaní písmene j, procvičíme již probraná písmena. Pomozte dětem vždy přečíst písmeno, které mají napsat.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik formou diktátu.Matematika:

·        Opakujte počítání od 1 do 5, ukazujte počet na prstech, počítejte doma  
na jednotlivých předmětech. Procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 5. Pomáhat si můžete prsty nebo pastelkami, kamínky, korálky.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Procvičujeme psaní číslic 1 – 5, poznávání mincí, počítání prvků, číselnou řadu 1 -  5, porovnávání počtu, sčítání, odčítání v oboru do 5.


2. ročník


Český jazyk:

Čtení:
·        Před samotným čtením z učebnice vždy opakujte probraná písmena, vyberte probraná slova ze slabikáře.
·        V učebnici budeme pokračovat čtením na straně 110 - 113. Procvičujeme čtení slov a vět s písmenem Ch, ch.  Nezapomínejte číst každý den! Opakujte čtení slov na již přečtených stránkách.
 Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Nacvičíme si psaní písmene Ch, zopakujeme písmeno ch, přepíšeme slova a věty s písmem ch. Pomozte dětem vždy přečíst písmeno, slabiku nebo slovo, které mají napsat.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik jednoduchých slabik, slov formou diktátu.
Na diktát použijte slabiky a slova, která jsme už na pracovních listech psali.Matematika:
·        Opakujte počítání od 0 do 10 a zpět, ukazujte počet na prstech, počítejte doma na jednotlivých předmětech.  Procvičujte sčítání a odčítání v oboru
 do 10.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. 
pondělí 18. května 2020

Dobrý den, zdravím všechny své žáčky a jejich rodiče.
Po kontrole odevzdaných úkolů vás musím všechny pochválit, jak se snažíte úkoly plnit. Za vypracování úkolů si zasloužíte velkou jedničku. Doufám, že vám to půjde stejně dobře i nadále. Nezapomínejte, že důležité je číst každý den, tak jako bychom chodili do školy. Jen tak se ve čtení zdokonalíte a dobře si zapamatujete písmenka. Takže přeji hodně zdaru v další práci!!!!
Pro rodiče připomínám, že jsem ve škole každou středu, hodiny vyhrazené pro vás jsou od 10.00 do 11.30. Můžete přinést vypracované úkoly nebo si přijít pro radu, jak s dítětem pracovat.

Tak a teď úkoly na tento týden.

1. ročník


Úkoly na týden 18. 5. 2020 – 24. 5. 2020
Český jazyk:
Čtení:
·        Před samotným čtením z učebnice opakujte probraná písmena, slabiky, slova.
·        V učebnici budeme pokračovat čtením strany 82 až 83. Budeme opakovat slabiky se, sa, su, so, si, přečteme si nová slova sova, asi, u lesa. Naučíme se číst slovní spojení  - u lesa, vysvětlete dětem, že se jedná opět o dvě slova, která se píší zvlášť, ale čtou se dohromady. Stejné to bylo i se slovním spojením  - u mísy.
 Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Budeme opakovat písmeno s a také ostatní již probraná písmena, zopakujeme si opět opis a přepis slabik. Pomozte dětem vždy přečíst písmeno, slabiku, kterou mají napsat.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik formou diktátu.


Matematika:

·        Opakujte počítání od 1 do 5, ukazujte počet na prstech, počítejte doma  
na jednotlivých předmětech. Procvičujte sčítání a odčítání v oboru do 5. Pomáhat si můžete prsty nebo pastelkami, kamínky, korálky.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Procvičujeme především rozklad čísel v oboru do 5. Také přikládám zábavnou matematickou omalovánku.2.ročník

Český jazyk:

Čtení:
·        Před samotným čtením z učebnice vždy opakujte probraná písmena, vyberte probraná slova ze slabikáře.
·        V učebnici budeme pokračovat čtením na straně 107 – 109. Seznámíme se s novým písmenem Ch, ch, naučíme se číst slabiky s písmenem ch a nová slova s písmenem ch. Nezapomínejte číst každý den! Opakujte čtení slov na již přečtených stránkách.
 Psaní:
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Nacvičíme si psaní nového písmene ch, opíšeme slabiky a slova písmenem ch. Pomozte dětem vždy přečíst písmeno, slabiku nebo slovo, které mají napsat.
·        Můžete opakovat psaní písmen a slabik jednoduchých slabik, slov formou diktátu.
Na diktát použijte slabiky a slova, která jsme už na pracovních listech psali.

Matematika:

·        Opakujte počítání od 0 do 10 a zpět, ukazujte počet na prstech, počítejte doma na jednotlivých předmětech.  Procvičujte sčítání a odčítání v oboru
 do 10.
·        Vypracujte přiložené pracovní listy. Pokuste se vyřešit slovní úlohy a zopakujeme sčítání a odčítání v oboru do 10.


Úkoly na týden 15. 6. 2020 - 21. 6. 2020 1. ročník Český jazyk Pracovní listy si přečtěte a vypracujte. Všechna písmena, která jsme se měli ...