Příspěvky

  Učivo v týdnu od 20. 9. do 24. 9. 1. ročník Český jazyk - čtení: Strana 11 - 12 - opakování: Pozorujeme rodinu u stolu, co asi dělají? Co mají k snídani? Mají nějaká zvířátka? Jaká? Ptáme se na barvu oblečení, batohů, nádobí atd. Na druhé stránce zjistíme, co se změnilo? Strana13: Pozorujeme a popisujeme obrázky na této straně, co je jinak na spodním obrázku? Učíme se říkadlo: Myšičko, myš, pojď ke mně blíž, nepůjdu, kocourku, nebo mě sníš! Strana 14, 15, 16: Pohádka o budce:  Na paloučku uprostřed lesa stála krásná, malá, dřevěná chaloupka. Jednoho dne šla kolem myška. Postavila se před ní a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda bych v ní také mohla bydlet.“ Myška zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ Nikdo se neozval. Myška vešla dovnitř a pěkně se v chaloupce zabydlela. O několik dnů později skákala přes palouček žabka. Zastavila se a povídá: „Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet
Učivo v týdnu od 13. 9. do 17. 9. 1. ročník Český jazyk - čtení: Strana 7 - opakování:  Návodné otázky k pozorování obrázku:  Které zvířátko jde první? Které jde za ním? Které jde poslední? Otázky opakujeme na každém řádku. Kdo na zvířátka číhá v lese? Zeptáme se, jaké zvuky jednotlivá zvířátka vydávají. Strana 8 - 9:¨ Vyprávíme pohádku O veliké řepě podle obrázku. Říkáme, kdo je první, kdo je za ním, kdo je poslední. Strana 10: Pozorujeme obrázky, popisujeme, co mají děti oblečené, jakou má oblečení barvu. Opět říkáme, kdo je první, kdo je za ním, kdo je poslední. Hledáme, co je jinak na spodním obrázku. Strana 11 - 12: Pozorujeme rodinu u stolu, co asi dělají? Co mají k snídani? Mají nějaká zvířátka? Jaká? Ptáme se na barvu oblečení, batohů, nádobí atd. Na druhé stránce zjistíme, co se změnilo? Český jazyk - psaní: Procvičujeme psaní tužkou, správné držení tužky, črtání od určitého bodu,oblouky horní, dolní. Matematika  Procvičujeme znalost základních barev. Rozlišujeme velikosti -ve
Obrázek
Vážení rodiče, milí žáci!   Vítám Vás v novém školním roce! Tady na blogu sledujte aktuální učivo a případné úkoly, ale také informace o akcích, kterých se zúčastníme nebo jsme se již zúčastnili. Těším se na spolupráci s Vámi.  Mgr. Edita Jámborová, třídní učitelka  

Úkoly na týden 14. 6. - 18. 6. 2021, pro děti, které zůstávají doma

  Český jazyk: Čítanka:  Čtení na straně 109, 110, 111. Psaní:  Opakování probraného učiva. Opis a přepis vět. Vypracování pracovního listu. Matematika: Souhrnné opakování učiva 3. ročníku, Vypracování pracovního listu.

Úkoly na týden 7. 6. - 11. 6. 2021, pro děti, které zůstávají doma

Český jazyk: Čítanka:  Čtení na straně 106, 107, 108. Psaní:  Sešit Čj Š: Opis vět:  Dana viděla srnky.  Hrnek na polici je babičky.  Ludvík hraje rád fotbal.  Žaneta peče hrnkovou buchtu.  René je vynikající zpěvák.  Pavel se těší na moře. Přepis vět: Radek půjde bruslit.  Celý den prší.  Fanda a Filip jsou bratři.  Šárka si půjčí gumu.  Jarka zná mnoho knih.  Žaneta má nový mobil. Matematika: Pracovní sešit strana 47 a 48. opakování geometrie. Prvouka: Téma: Léto v přírodě. Co vidíš na vycházce v lese? Pracovní sešit strana 47.

Úkoly na týden 31. 5. - 1. 6. 2021, pro děti, které zůstávají doma

  Český jazyk: Čítanka:  Čtení na straně 100, 101, 102. Psaní:  Písanka strana 3/95,3/96 přepis jmen autorů a názvů knih, přepis jmen dětí ze třídy.   Matematika: Opakování učiva 3. ročníku - pracovní sešit strana 46 - odčítání v obru do 20 s přechodem přes desítku, dopočítávání v oboru do 20.  Násobení a dělení dvěma. Počítání do 100 po desítkách, doplňování čísel - desítek do 100. Prvouka: Téma: Ovocné stromy. opylování. Pracovní sešit strana 45, 46.

Úkoly na týden 24. 5. - 28. 5. 2021, pro děti, které zůstávají doma

Český jazyk: Čítanka:  Čtení na straně 97, 98, 99. Psaní:  Písanka strana 3/92,3/93, 3/94 přepis názvů měst, řek a hor.   Matematika: Procvičování násobků  čísla 2 do 20. Počítání po desítkách do sta, řada 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Psaní číslic porovnávání desítek. V pracovním sešitě vypracujte stranu 44. Budeme opakovat také sčítání a odčítání v oboru do 20. Vypracujte v pracovním sešitě stranu 45. Prvouka: Téma: Léto, změny v přírodě, letní rostliny - ovoce, zelenina, obilí. V pracovním sešitě vypracujte strany 43 a 44.